برای تجربه بهتر لطفا مرورگر خود را به گوگل کروم، فایرفاکس، اپرا و یا اینترنت اکسپلورر تغییر دهید
عکس پروفایل

آمپر متر زیگلر ، ولت متر ZIEGLER، وات متر زیمر ، وار متر ZIMMER

  • آمپر متر زیگلر ، ولت متر ZIEGLER، وات متر زیمر ، وار متر ZIMMER
  • آمپر متر زیگلر ، ولت متر ZIEGLER، وات متر زیمر ، وار متر ZIMMER
  • آمپر متر زیگلر ، ولت متر ZIEGLER، وات متر زیمر ، وار متر ZIMMER

توضیحات

تاریخ : ۱۳۹۸-۰۶-۰۴
مکان : تهران، میدان امام خمینی، خیابان فردوسی، پلاک 29، رادالکتریک

شرکت فنی و مهندسی راد الکتریک توزیع کننده محصولات شرکت های ZIEGLER آلمان و OMEGA ایتالیا در ایران، آمادگی خود را جهت ارائه انواع تجهیزات اندازه گیری تابلویی اعلام می دارد:

پنل میتر آنالوگ

 فرکانس متر AC ( FM-F ) برند GERMANY ZIEGLER.

 آمپر متر ولت متر AC ( DG-V/A ) برند زیگلر آلمان.

 آمپر متر ولت متر AC( DE-V/A ) برند GERMANY ZIEGLER.

 آمپر متر ولت متر DC ( DS-V/A ) برند زیگلر آلمان.

 آمپر متر ولت متر AC( DE/2-V/A ) برند GERMANY ZIEGLER.

 آمپر متر دیاموند AC ( BM/EB-A ) برند زیگلر آلمان.

 وات متر و وار متر AC ( LM-Watt/Var ) برند GERMANY ZIEGLER.

 کسینوس فی متر AC () FL-PF (cos⁡∅ ) برند زیگلر آلمان.

 آمپر متر ولت متر AC ( DGL-V/A ) برند GERMANY ZIEGLER.

 آمپر متر ولت متر DC ( DSL-V/A ) برند زیگلر آلمان.

 فرکانس متر AC ( FM/2-V/A ) برند GERMANY ZIEGLER.

 آمپر متر ولت متر DC ( DS/2-V/A برند زیگلر آلمان.

 سنکرون چک AC ( SQ-Synchroscope ) برند GERMANY ZIEGLER.

 وات متر و وار متر AC ( LML-Watt / Var ) برند زیگلر آلمان.

 کسینوس فی متر AC ( ) LFL-PF ( cos⁡∅ ) برند GERMANY ZIEGLER.

 فرکانس متر AC ( FML-F ) برند زیگلر آلمان.

ایزولاتورهای سیگنال مستقیم ( DC ) برند زیگلر آلمان در مدل‎های :

 ایزولاتور سیگنال مستقیم ( DC ) مدل TI816 برند زیگلر آلمان.

 ایزولاتور سیگنال مستقیم ( DC ) مدل TI807 برند ZIEGLER آلمان.

 ایزولاتور سیگنال مستقیم ( DC ) مدل TV808 برند زیگلر آلمان.

ترنسدیوسرهای چندمنظوره ( قابل برنامه ریزی ) برند زیگلر آلمان در مدل‎های :

 ترنسدیوسر ( ترانس دیوسر ) چند منظوره ( قابل برنامه ریزی ) مدل M42 برند ZIEGLER آلمان.

 ترنسدیوسر ( ترانس دیوسر ) چند منظوره ( قابل برنامه ریزی ) مدل M24 برند زیگلر آلمان.

 ترنسدیوسر ( ترانس دیوسر ) چند منظوره ( قابل برنامه ریزی ) مدل M40 برند ZIEGLER آلمان.

 ترنسدیوسر ( ترانس دیوسر ) چند منظوره ( قابل برنامه ریزی ) مدل M01 برند زیگلر آلمان.

 ترنسدیوسر( ترانس دیوسر ) چند منظوره ( قابل برنامه ریزی ) مدل M20 برند ZIEGLER آلمان.

 ترنسدیوسر ( ترانس دیوسر ) چند منظوره ( قابل برنامه ریزی ) مدل M30 برند زیگلر آلمان.

 ترنسدیوسر ( ترانس دیوسر ) دما مدل PT602 برند ZIEGLER آلمان.

 ترنسدیوسر ( ترانس دیوسر ) دما مدل V604-II برند زیگلر آلمان.

 ترنسدیوسر ( ترانس دیوسر ) وات ( توان اکتیو ) مدل P11 برند ZIEGLER آلمان.

 ترنسدیوسر ( ترانس دیوسر ) وار ( توان راکتیو ) مدل C11 برند زیگلر آلمان.

 ترنسدیوسر ( ترانس دیوسر ) ضریب توان ( کسینوس فی ) مدل C12 برند ZIEGLER آلمان.

 ترنسدیوسر ( ترانس دیوسر ) فرکانس مدل F11 برند زیگلر آلمان.

 ترنسدیوسر ( ترانس دیوسر ) فرکانس مدل F12 برند ZIEGLER آلمان.

 ترنسدیوسر ( ترانس دیوسر ) ولتاژ متناوب مدل IXX/E15 V برند زیگلر آلمان.

 ترنسدیوسر ( ترانس دیوسر ) جریان متناوب مدل IXX/E15 C برند ZIEGLER آلمان.

 ترنسدیوسر ( ترانس دیوسر ) ولتاژ و جریان متناوب مدل E1D برند زیگلر آلمان.

 ترنسدیوسر ( ترانس دیوسر ) ولتاژ و جریان متناوب مدل E13 برند ZIEGLER آلمان.

شنت جریان مستقیم (DC ) برند زیگلر آلمان در مدل‎های :

 شنت جریان مستقیم (DC )، ۱۰ آمپر ۷۵ میلی ولت برند زیگلر آلمان.

 شنت جریان مستقیم (DC )، ۳۰ آمپر ۷۵ میلی ولت برند ZIEGLER آلمان.

 شنت جریان مستقیم (DC )، ۵۰ آمپر ۷۵ میلی ولت برند زیگلر آلمان.

 شنت جریان مستقیم (DC )، ۷۵ آمپر ۷۵ میلی ولت برند ZIEGLER آلمان.

 شنت جریان مستقیم (DC )، ۱۰۰ آمپر ۷۵ میلی ولت برند زیگلر آلمان.

 شنت جریان مستقیم (DC )، ۱۵۰ آمپر ۷۵ میلی ولت برند ZIEGLER آلمان.

 شنت جریان مستقیم (DC )، ۲۰۰ آمپر ۷۵ میلی ولت برند زیگلر آلمان.

 شنت جریان مستقیم (DC )، ۳۰۰ آمپر ۷۵ میلی ولت برند ZIEGLER آلمان.

 شنت جریان مستقیم (DC )، ۵۰۰ آمپر ۷۵ میلی ولت برند زیگلر آلمان.

 شنت جریان مستقیم (DC )، ۷۵۰ آمپر ۷۵ میلی ولت برند ZIEGLER آلمان.

 شنت جریان مستقیم (DC )، ۱۰۰۰ آمپر ۷۵ میلی ولت برند زیگلر آلمان.

 شنت جریان مستقیم (DC )، ۱۵۰۰ آمپر ۷۵ میلی ولت برند ZIEGLER آلمان.

 شنت جریان مستقیم (DC )، ۲۰۰۰ آمپر ۷۵ میلی ولت برند زیگلر آلمان.

ترانس جریان‎های برند زیگلر آلمان در مدل‎های :

 ترانس جریان ۱۰ به ۵ آمپر، توان ۱۰ ولت آمپر و کلاس ۱ تیپ ZIS 6.WPB برند زیگلر آلمان.

 ترانس جریان ۱۵ به ۵ آمپر، توان ۱۰ ولت آمپر و کلاس ۱ تیپ ZIS 6.WPB برند ZIEGLER GERMANY.

 ترانس جریان ۲۰ به ۵ آمپر، توان ۱۰ ولت آمپر و کلاس ۱ تیپ ZIS 6.WPB برند زیگلر آلمان.

 ترانس جریان ۲۵ به ۵ آمپر، توان ۱۰ ولت آمپر و کلاس ۱ تیپ ZIS 6.WPB برند ZIEGLER GERMANY.

 ترانس جریان ۳۰ به ۵ آمپر، توان ۱ ولت آمپر و کلاس ۱ تیپ ZIS 5.14D برند زیگلر آلمان.

 ترانس جریان ۵۰ به ۵ آمپر، توان ۱ ولت آمپر و کلاس ۱ تیپ ZIS 4.21B برند ZIEGLER GERMANY.

 ترانس جریان ۷۵ به ۵ آمپر، توان ۵/۱ ولت آمپر و کلاس ۱ تیپ ZIS 4.21B برند زیگلر آلمان.

 ترانس جریان ۱۰۰ به ۵ آمپر، توان ۵/۱ ولت آمپر و کلاس ۵/۰ تیپ ZIS 4.21B برند ZIEGLER GERMANY.

 ترانس جریان ۱۵۰ به ۵ آمپر، توان ۷۵/۳ ولت آمپر و کلاس ۱ تیپ ZIS 4.21B برند زیگلر آلمان.

 ترانس جریان ۲۰۰ به ۵ آمپر، توان ۵ ولت آمپر و کلاس ۵/۰ تیپ ZIS 6.30B برند ZIEGLER GERMANY.

 ترانس جریان ۲۵۰ به ۵ آمپر، توان ۵ ولت آمپر و کلاس ۵/۰ تیپ ZIS 6.30B برند زیگلر آلمان.

 ترانس جریان ۳۰۰ به ۵ آمپر، توان ۵/۷ ولت آمپر و کلاس ۵/۰ تیپ ZIS 6.30B برند ZIEGLER GERMANY.

 ترانس جریان ۴۱۰۰ به ۵ آمپر، توان ۵/۷ ولت آمپر و کلاس ۵/۰ تیپ ZIS 6.30B برند زیگلر آلمان.

 ترانس جریان ۵۰۰ به ۵ آمپر، توان ۵ ولت آمپر و کلاس ۵/۰ تیپ ZIS 6.40B برند ZIEGLER GERMANY.

 ترانس جریان ۶۰۰ به ۵ آمپر، توان ۵/۷ ولت آمپر و کلاس ۲/۰ تیپ ZIS 6.40B برند زیگلر آلمان.

 ترانس جریان ۷۵۰ به ۵ آمپر، توان ۱۵ ولت آمپر و کلاس ۵/۰ تیپ ZIS 8.50C برند ZIEGLER GERMANY.

 ترانس جریان ۸۰۰ به ۵ آمپر، توان ۱۰ ولت آمپر و کلاس ۲/۰ تیپ ZIS 6.40B برند زیگلر آلمان.

 ترانس جریان ۱۰۰۰ به ۵ آمپر، توان ۲۰ ولت آمپر و کلاس ۲/۰ تیپ ZIS 8.50C برند ZIEGLER GERMANY.

 ترانس جریان ۱۲۰۰ به ۵ آمپر، توان ۲۰ ولت آمپر و کلاس ۵/۰ تیپ ZIS 7.50C برند زیگلر آلمان.

 ترانس جریان ۱۲۵۰ به ۵ آمپر، توان ۲۰ ولت آمپر و کلاس ۵/۰ تیپ ZIS 7.50C برند ZIEGLER GERMANY.

 ترانس جریان ۱۵۰۰ به ۵ آمپر، توان ۲۰ ولت آمپر و کلاس ۵/۰ تیپ ZIS 7.50C برند زیگلر آلمان.

 ترانس جریان ۱۶۰۰ به ۵ آمپر، توان ۲۰ ولت آمپر و کلاس ۵/۰ تیپ ZIS 7.50C برند ZIEGLER GERMANY.

 ترانس جریان ۲۰۰۰ به ۵ آمپر، توان ۲۰ ولت آمپر و کلاس ۵/۰ تیپ ZIS 7.50C برند زیگلر آلمان.

 ترانس جریان ۲۵۰۰ به ۵ آمپر، توان ۳۰ ولت آمپر و کلاس ۲/۰ تیپ ZIS 7.50C برند ZIEGLER GERMANY.

 ترانس جریان ۳۰۰۰ به ۵ آمپر، توان ۳۰ ولت آمپر و کلاس ۲/۰ تیپ ZIS 7.50C برند زیگلر آلمان.

 پاور آنالایزر با قابلیت اندازه گیری ۳ پارامتر ( Delta ) امگا ایتالیا.

 پاور آنالایزر با قابلیت اندازه گیری ۶ پارامتر ( Delta Power ) امگا ایتالیا.

 مولتی فانکشن میتر با قابلیت اندازه گیری ۱۴ پارامتر ( MFM 3420 ) ZIEGLER ایتالیا.

 مولتی فانکشن میتر با قابلیت اندازه گیری ۱۸ پارامتر ( MFM 3410 ) امگا ایتالیا.

 مولتی فانکشن میتر با قابلیت اندازه گیری ۲۸ پارامتر ( MFM 3430 ) ZIEGLER ایتالیا.

 مولتی فانکشن میتر با قابلیت اندازه گیری ۳۷ پارامتر ( MFM 6100 ) امگا ایتالیا.

 مولتی فانکشن میتر با قابلیت اندازه گیری ۵۰ پارامتر ( MFM 3440 ) ZIEGLER ایتالیا.

 مولتی فانکشن میتر با قابلیت اندازه گیری ۱۱۰ پارامتر ( MFM 3480 ) امگا ایتالیا.

کارشناس فنی فروش ( داخلی ۲۰۵ )

تلفن : ۹۹~۳۶۶۱۴۶۹۰

موبایل : ۰۹۰۳۳۱۱۸۸۳۴

RE205@RADELECT.COM

آدرس: تهران، میدان امام خمینی، خیابان فردوسی، پلاک ۲۹، راد الکتریک

خواهشمند است در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه فرمایید.

WWW.RADELECT.COM

WWW.RADELECT.IR

با عضویت در کانال رسمی راد الکتریک از محصولات جدید و اخبار علمی با خبر شوید.

لینک کانال : https://telegram.me/joinchat/BRadcDzXwfjSnloNrR8mYA

شماره تلگرام: ۰۹۰۳۳۹۱۰۰۷۱

آمپر متر زیگلر ، ولت متر ZIEGLER، وات متر زیمر ، وار متر ZIMMER ، گالوانومتر امگا ، فرکانس متر زیگلر ، کسینوس فی متر ZIEGLER ، مولتی فانکشن زیمر ، سنکرون چک ZIMMER ، ترانسدیوسر امگا ، ترانس دیوسر OMEGA ، ترانس دیوسر ولتاژ متناوب زیگلر ، پی تی PT امگا ، ترانس میتر ZIEGLER، ترانسفورماتور اندازه گیری زیمر ، ایزولاتور ZIMMER ، ایزولاتور سیگنال مستقیم DC امگا ، ترانس جریان AC زیگلر ، ترانس جریانZIEGLER ، سی تی CT زیمر ، شنت جریان DC امگا ، شنت ZIMMER، مقاومت شنت OMEGA ، شنت جریان زیگلر ، شنت آمپر زیمر ، پاور آنالایزر OMEGA، نحوه استفاده از آمپرمتر زیگلر ، آمپرمتر چیست؟ ، آمپرمتر چنگکی ZIEGLER ، طرز کار آمپرمتر زیمر ، آمپرمتر انبری ZIMMER ، ولت سنج امگا ، آمپرمتر تابلوئی OMEGA ، ولت متر عقربه ای زیگلر ، مقاومت داخلی ولت متر ZIEGLER ، ساخت ایزولاتور زیمر ، قیمت ایزولاتور ZIMMER ، ترانسدیوسر ولتاژ امگا ، ترانسدیوسر جریان OMEGA ترانسدیوسر دما زیگلر ، ترانس دیوسر فشار ZIEGLER ، محاسبات ترانس جریان زیمر ، نحوه نصب ترانس جریان ZIMMER ، انرژی میتر امگا ، قیمت آمپرمتر OMEGA ، خرید آمپرمتر زیگلر آمپرمتر دیجیتال ZIEGLER ، ولت سنج زیمر ، انواع ولت متر ZIMMER ،کاربرد ولت متر امگا ، ولت متر آنالوگ OMEGA ، خرید ولت متر زیگلر ، ایزولاتور برق قدرت ZIEGLER ، خرید ایزولاتور زیمر ، فروش ایزولاتور ZIMMER ، خرید ترانسدیوسر امگا ، فروش ترانسدیوسر OMEGA ، انواع ترانسدیوسر ترانس جریان CT زیگلر ، فروش ترانس جریان CT زیمر ، خرید ترانس جریان CT امگا ، مولتی فانکشن دمائی ZIEGLER ، مولتی فانکشن کالیبراتور ZIMMER ،


مکان

امتیاز آگهی شما


بالا