برای تجربه بهتر لطفا مرورگر خود را به گوگل کروم، فایرفاکس، اپرا و یا اینترنت اکسپلورر تغییر دهید
عکس پروفایل

استابیلایزرGOLDSTAR,استابلایزر گلداستار,استبلیزر گلدستار

  • استابیلایزرGOLDSTAR,استابلایزر گلداستار,استبلیزر گلدستار

توضیحات

تاریخ : ۱۳۹۸-۰۴-۲۶
آدرس وب سایت : نمایش وبسایت
قیمت : لطفا تماس بگیرید
مکان : تهران، میدان امام خمینی، خیابان فردوسی، پلاک 29، رادالکتریک

شرکت فنی و مهندسی راد الکتریک نماینده انحصاری محصولات برند GOLDSTAR کره و شرکت GREEN DOT هند در ایران، آمادگی خود را جهت ارائه انواع دستگاه‎های استابیلایزر دیجیتال واریاکی، تک فاز و سه فاز مجهز به سروُ موتور با سیستم میکروپروسسوری اعلام می‎دارد.

دستگاه‎های استابیلایزر تک فاز دیجیتال ( تثبیت کننده ولتاژ ) مجهز به سروُ موتور با سیستم میکروپروسسوری :

۱.استابیلایزر ( استابلایزر ) تک فاز ۵/۰ کیلو ولت آمپر, ۲/۲ آمپر با ولتاژ ورودی۱۴۰ الی ۲۶۰ ولت گلداستار کره مدل LG-1P-0.5K-V.

۲.استابیلایزر ( استابلایزر ) تک فاز ۱ کیلو ولت آمپر, ۵/۴ آمپر با ولتاژ ورودی ۱۴۰ الی ۲۶۰ ولت GOLDSTAR کره مدل LG-1P-1K-V.

۳.استابیلایزر ( استابلایزر ) تک فاز ۵/۱ کیلو ولت آمپر, ۸/۶ آمپر با ولتاژ ورودی ۱۴۰ الی ۲۶۰ ولت گلدستار کره مدل LG-1P-1.5K-V.

۴.استابیلایزر ( استابلایزر ) تک فاز ۲ کیلو ولت آمپر, ۱/۹ آمپر با ولتاژ ورودی ۱۴۰ الی ۲۶۰ ولت GOLDSTAR کره مدل LG-1P-2K-H.

۵.استابیلایزر ( استابلایزر ) تک فاز ۳ کیلو ولت آمپر, ۶/۱۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۱۴۰ الی ۲۶۰ ولت برند گلداستار کره مدل LG-1P-3K-H.

۶.استابیلایزر ( استابلایزر ) تک فاز ۵ کیلو ولت آمپر, ۷/۲۲ آمپر با ولتاژ ورودی ۱۴۰ الی ۲۶۰ ولت GOLDSTAR کره مدل LG-1P-5K-H.

۷.استابیلایزر ( استابلایزر ) تک فاز ۵ کیلو ولت آمپر, ۷/۲۲ آمپر با ولتاژ ورودی ۱۴۰ الی ۲۶۰ ولت گلدستار کره مدل LG-1P-5K-W.

۸.استابیلایزر ( استابلایزر ) تک فاز ۵ کیلو ولت آمپر, ۷/۲۲ آمپر با ولتاژ ورودی ۱۴۰ الی ۲۶۰ ولت GOLDSTAR کره مدل LG-1P-5K-V.

۹.استابیلایزر ( استابلایزر ) تک فاز ۶ کیلو ولت آمپر, ۷/۲۲ آمپر با ولتاژ ورودی ۱۴۰ الی ۲۶۰ ولت گلداستار کره مدل LG-1P-6K-V.

۱۰.استابیلایزر ( استابلایزر ) تک فاز ۷ کیلو ولت آمپر, ۷/۲۲ آمپر با ولتاژ ورودی ۱۴۰ الی ۲۶۰ ولت GOLDSTAR کره مدل LG-1P-7K-V.

۱۱.استابیلایزر ( استابلایزر ) تک فاز ۸ کیلو ولت آمپر, ۳/۳۶ آمپر با ولتاژ ورودی ۱۴۰ الی ۲۶۰ ولت گلدستار کره مدل LG-1P-8K-W

۱۲.استابیلایزر ( استابلایزر )تک فاز ۸ کیلو ولت آمپر, ۳/۳۶ آمپر با ولتاژ ورودی ۱۴۰ الی ۲۶۰ ولت GOLDSTAR کره مدل LG-1P-8K-V.

۱۳.استابیلایزر ( استابلایزر ) تک فاز ۱۰ کیلو ولت آمپر, ۴/۴۵ آمپر با ولتاژ ورودی ۱۴۰ الی ۲۶۰ ولت گلداستار کره LG-1P-10K-W.

۱۴.استابیلایزر ( استابلایزر ) تک فاز ۱۰ کیلو ولت آمپر, ۴/۴۵ آمپر با ولتاژ ورودی ۱۴۰ الی ۲۶۰ ولت GOLDSTAR کره مدل LG-1P-10K-V.

۱۵.استابیلایزر ( استابلایزر ) تک فاز ۱۲ کیلو ولت آمپر, ۷/۲۲ آمپر با ولتاژ ورودی ۱۴۰ الی ۲۶۰ ولت گلدستار کره مدل LG-1P-12K-V.

۱۶.استابیلایزر ( استابلایزر ) تک فاز ۱۵ کیلو ولت آمپر, ۱/۶۸ آمپر با ولتاژ ورودی ۱۴۰ الی ۲۶۰ ولت GOLDSTAR کره مدل LG-1P-15K-V.

۱۷.استابیلایزر ( استابلایزر ) تک فاز ۲۰ کیلو ولت آمپر, ۹/۹۰ آمپر با ولتاژ ورودی۱۴۰ الی ۲۶۰ ولت گلداستار کره مدل LG-1P-20K-V.

۱۸.استابیلایزر ( استابلایزر ) تک فاز ۳۰ کیلو ولت آمپر, ۳/۱۳۶ آمپر با ولتاژ ورودی ۱۴۰ الی ۲۶۰ ولت GOLDSTARکره LG-1P-30K-V.

دستگاه‎های استابیلایزر سه فاز دیجیتال ( تثبیت کننده ولتاژ ) مجهز به سروٌ موتور با سیستم میکروپروسسوری :

۱۹.استابیلایزر ( استابلایزر ) سه فاز ۳ کیلو ولت آمپر, ۶/۱۳ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت GOLDSTAR کره LG-3P-3K-T.

۲۰.استابیلایزر ( استابلایزر ) سه فاز ۶ کیلو ولت آمپر, ۶/۱۳ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت گلدستار کره LG-3P-6K-T.

۲۱.استابیلایزر ( استابلایزر ) سه فاز ۹ کیلو ولت آمپر, ۶/۱۳ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت GOLDSTAR کره LG-3P-9K-T.

۲۲.استابیلایزر ( استابلایزر ) سه فاز ۱۰ کیلو ولت آمپر, ۶/۱۳ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت گلداستار کره LG-3P-10K-T.

۲۳.استابیلایزر (استابلایزر)سه فاز ۱۵ کیلو ولت آمپر, ۷/۲۲ × ۳آمپر با ولتاژ ورودی۲۷۷ الی۴۳۰ ولتGOLDSTAR کره مدل LG-3P-15K-T.

۲۴.استابیلایزر ( استابلایزر ) سه فاز ۲۰ کیلو ولت آمپر, ۳/۳۰ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت گلدستار کره LG-3P-20K-T.

۲۵.استابیلایزر ( استابلایزر ) سه فاز ۲۰ کیلو ولت آمپر, ۳/۳۰ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت GOLDSTAR کره LG-3P-20K-I.

۲۶.استابیلایزر ( استابلایزر ) سه فاز ۳۰ کیلو ولت آمپر, ۳/۳۰ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت GOLDSTAR کره LG-3P-30K-T.

۲۷.استابیلایزر ( استابلایزر ) سه فاز ۳۰ کیلو ولت آمپر, ۳/۳۰ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت گلداستار کره LG-3P-30K-I.

۲۸.استابیلایزر ( استابلایزر ) سه فاز ۳۶ کیلو ولت آمپر, ۳/۳۰ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت GOLDSTAR کره LG-3P-36K-I.

۲۹.استابیلایزر ( استابلایزر ) سه فاز ۴۵ کیلو ولت آمپر, ۳/۳۰ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت گلدستار کره LG-3P-45K-I.

۳۰.استابیلایزر ( استابلایزر ) سه فاز ۵۰ کیلو ولت آمپر, ۳/۳۰ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت گلداستار کره LG-3P-50K-T.

۳۱.استابیلایزر ( استابلایزر ) سه فاز ۵۰ کیلو ولت آمپر, ۳/۳۰ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت GOLDSTAR کره LG-3P-50K-I.

۳۲.استابیلایزر ( استابلایزر ) سه فاز ۵۵ کیلو ولت آمپر, ۳/۳۰ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت گلدستار کره LG-3P-55K-I.

۳۳.استابیلایزر ( استابلایزر )سه فاز ۶۵ کیلو ولت آمپر, ۳/۳۰ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت GOLDSTAR کره LG-3P-65K-I.

۳۴.استابیلایزر ( استابلایزر )سه فاز ۷۵ کیلو ولت آمپر, ۳/۳۰ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت GOLDSTAR کره LG-3P-75K-T.

۳۵.استابیلایزر ( استابلایزر ) سه فاز ۸۰ کیلو ولت آمپر, ۳/۳۰ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت گلداستار کره LG-3P-80K-I.

۳۶.استابیلایزر ( استابلایزر )سه فاز ۱۰۰ کیلو ولت آمپر, ۳/۳۰ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت گلدستار کره LG-3P-100K-T.

۳۷.استابیلایزر ( استابلایزر )سه فاز ۱۰۰ کیلو ولت آمپر, ۳/۳۰ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت GOLDSTAR کره LG-3P-100K-I.

۳۸.استابیلایزر ( استابلایزر ) سه فاز ۱۵۰ کیلو ولت آمپر, ۲/۲۲۷ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت گلداستار کره LG-3P-150K-I.

۳۹.استابیلایزر ( استابلایزر )سه فاز ۲۰۰ کیلو ولت آمپر, ۳۰۳ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت GOLDSTAR کره LG-3P-200K-I.

۴۰.استابیلایزر ( استابلایزر )سه فاز ۳۰۰ کیلو ولت آمپر,۵/۴۵۴ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت گلدستار کره LG-3P-300K-I.

۴۱.استابیلایزر ( استابلایزر )سه فاز ۴۰۰ کیلو ولت آمپر, ۶۰۶ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت GOLDSTAR کره LG-3P-400K-I.

۴۲.استابیلایزر ( استابلایزر )سه فاز۵۰۰ کیلو ولت آمپر,۵/۷۵۷ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت گلداستار کره LG-3P-500K-I.

دستگاه‎های استابیلایزر تک فاز دیجیتال ( تثبیت کننده ولتاژ ) مجهز به سروُ موتور با سیستم میکروپروسسوری :

۴۳.استابیلایزر ( استابلایزر ) تک فاز ۵/۰ کیلو ولت آمپر, ۲/۲ آمپر با ولتاژ ورودی ۱۴۰ الی ۲۶۰ ولت گیرین دات هند مدل GD-1P-0.5K-V.

۴۴.استابیلایزر ( استابلایزر ) تک فاز ۱ کیلو ولت آمپر, ۵/۴ آمپر با ولتاژ ورودی ۱۴۰ الی ۲۶۰ ولت GREEN DOT هند مدل GD -1P-1K-V.

۴۵.استابیلایزر ( استابلایزر ) تک فاز ۵/۱ کیلو ولت آمپر, ۸/۶ آمپر با ولتاژ ورودی ۱۴۰ الی ۲۶۰ ولت گرین دات هند مدل GD -1P-1.5K-V.

۴۶.استابیلایزر ( استابلایزر ) تک فاز ۲ کیلو ولت آمپر, ۱/۹ آمپر با ولتاژ ورودی ۱۴۰ الی ۲۶۰ ولت GREEN DOT هند مدل GD -1P-2K-H.

۴۷.استابیلایزر ( استابلایزر ) تک فاز ۳ کیلو ولت آمپر, ۶/۱۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۱۴۰ الی ۲۶۰ ولت شرکت گیرین دات هند مدل GD -1P-3K-H.

۴۸.استابیلایزر ( استابلایزر ) تک فاز ۵ کیلو ولت آمپر, ۷/۲۲ آمپر با ولتاژ ورودی ۱۴۰ الی ۲۶۰ ولت GREEN DOT هند مدل GD -1P-5K-H.

۴۹.استابیلایزر ( استابلایزر ) تک فاز ۵ کیلو ولت آمپر, ۷/۲۲ آمپر با ولتاژ ورودی ۱۴۰ الی ۲۶۰ ولت گرین دات هند مدل GD -1P-5K-W.

۵۰.استابیلایزر ( استابلایزر ) تک فاز ۵ کیلو ولت آمپر, ۷/۲۲ آمپر با ولتاژ ورودی ۱۴۰ الی ۲۶۰ ولت GREEN DOT هند مدل GD -1P-5K-V.

۵۱.استابیلایزر ( استابلایزر ) تک فاز ۶ کیلو ولت آمپر, ۷/۲۲ آمپر با ولتاژ ورودی ۱۴۰ الی ۲۶۰ ولت گیرین دات هند مدل GD -1P-6K-V.

۵۲.استابیلایزر ( استابلایزر ) تک فاز ۷ کیلو ولت آمپر, ۷/۲۲ آمپر با ولتاژ ورودی ۱۴۰ الی ۲۶۰ ولت GREEN DOT هند مدل GD -1P-7K-V.

۵۳.استابیلایزر ( استابلایزر ) تک فاز ۸ کیلو ولت آمپر, ۳/۳۶ آمپر با ولتاژ ورودی ۱۴۰ الی ۲۶۰ ولت گرین دات هند مدل GD -1P-8K-W

۵۴.استابیلایزر ( استابلایزر )تک فاز ۸ کیلو ولت آمپر, ۳/۳۶ آمپر با ولتاژ ورودی ۱۴۰ الی ۲۶۰ ولت GREEN DOT هند مدل GD -1P-8K-V.

۵۵.استابیلایزر ( استابلایزر ) تک فاز ۱۰ کیلو ولت آمپر, ۴/۴۵ آمپر با ولتاژ ورودی ۱۴۰ الی ۲۶۰ ولت گیرین دات هند GD -1P-10K-W.

۵۶.استابیلایزر ( استابلایزر ) تک فاز ۱۰ کیلو ولت آمپر, ۴/۴۵ آمپر با ولتاژ ورودی ۱۴۰ الی ۲۶۰ ولت GREEN DOT هند مدل GD -1P-10K-V.

۵۷.استابیلایزر ( استابلایزر ) تک فاز ۱۲ کیلو ولت آمپر, ۷/۲۲ آمپر با ولتاژ ورودی ۱۴۰ الی ۲۶۰ ولت گرین دات هند مدل GD -1P-12K-V.

۵۸.استابیلایزر ( استابلایزر ) تک فاز ۱۵ کیلو ولت آمپر, ۱/۶۸ آمپر با ولتاژ ورودی ۱۴۰ الی ۲۶۰ ولت GREEN DOT هند مدل GD -1P-15K-V.

۵۹.استابیلایزر ( استابلایزر ) تک فاز ۲۰ کیلو ولت آمپر, ۹/۹۰ آمپر با ولتاژ ورودی ۱۴۰ الی ۲۶۰ ولت گیرین دات هند مدل GD -1P-20K-V.

۶۰.استابیلایزر ( استابلایزر ) تک فاز ۳۰ کیلو ولت آمپر, ۳/۱۳۶ آمپر با ولتاژ ورودی ۱۴۰ الی ۲۶۰ ولت GREEN DOT هند GD -1P-30K-

دستگاه‎های استابیلایزر سه فاز دیجیتال ( تثبیت کننده ولتاژ ) مجهز به سروٌ موتور با سیستم میکروپروسسوری :

۶۱.استابیلایزر ( استابلایزر ) سه فاز ۳ کیلو ولت آمپر, ۶/۱۳ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت GREEN DOT هند GD -3P-3K-T.

۶۲.استابیلایزر ( استابلایزر ) سه فاز ۶ کیلو ولت آمپر, ۶/۱۳ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت گیرین دات هند GD -3P-6K-T.

۶۳.استابیلایزر ( استابلایزر ) سه فاز ۹ کیلو ولت آمپر, ۶/۱۳ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت GREEN DOT هند GD -3P-9K-T.

۶۴.استابیلایزر ( استابلایزر ) سه فاز ۱۰ کیلو ولت آمپر, ۶/۱۳ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت گرین دات هند GD -3P-10K-T.

۶۵.استابیلایزر ( استابلایزر ) سه فاز ۱۵ کیلو ولت آمپر, ۷/۲۲ × ۳آمپر با ولتاژ ورودی۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت GREEN DOT هند مدل GD -3P-15K-T.

۶۶.استابیلایزر ( استابلایزر ) سه فاز ۲۰ کیلو ولت آمپر, ۳/۳۰ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت گیرین دات هند GD -3P-20K-T.

۶۷.استابیلایزر ( استابلایزر ) سه فاز ۲۰ کیلو ولت آمپر, ۳/۳۰ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت GREEN DOT هند GD -3P-20K-I.

۶۸.استابیلایزر ( استابلایزر ) سه فاز ۳۰ کیلو ولت آمپر, ۳/۳۰ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت GREEN DOT هند GD -3P-30K-T.

۶۹.استابیلایزر ( استابلایزر ) سه فاز ۳۰ کیلو ولت آمپر, ۳/۳۰ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت گرین دات هند GD -3P-30K-I.

۷۰.استابیلایزر ( استابلایزر ) سه فاز ۳۶ کیلو ولت آمپر, ۳/۳۰ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت GREEN DOT هند GD -3P-36K-I.

۷۱.استابیلایزر ( استابلایزر ) سه فاز ۴۵ کیلو ولت آمپر, ۳/۳۰ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت گیرین دات هند GD -3P-45K-I.

۷۲.استابیلایزر ( استابلایزر ) سه فاز ۵۰ کیلو ولت آمپر, ۳/۳۰ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت گرین دات هند GD -3P-50K-T.

۷۳.استابیلایزر ( استابلایزر ) سه فاز ۵۰ کیلو ولت آمپر, ۳/۳۰ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت GREEN DOT هند GD -3P-50K-I.

۷۴.استابیلایزر ( استابلایزر ) سه فاز ۵۵ کیلو ولت آمپر, ۳/۳۰ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت گیرین دات هند GD -3P-55K-I.

۷۵.استابیلایزر ( استابلایزر ) سه فاز ۶۵ کیلو ولت آمپر, ۳/۳۰ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت GREEN DOT هند GD -3P-65K-I.

۷۶.استابیلایزر ( استابلایزر ) سه فاز ۷۵ کیلو ولت آمپر, ۳/۳۰ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت GREEN DOT هند GD -3P-75K-T.

۷۷.استابیلایزر ( استابلایزر ) سه فاز ۸۰ کیلو ولت آمپر, ۳/۳۰ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت گرین دات هند GD -3P-80K-I.

۷۸.استابیلایزر ( استابلایزر ) سه فاز ۱۰۰ کیلو ولت آمپر, ۳/۳۰ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت گیرین دات هند GD -3P-100K-T.

۷۹.استابیلایزر ( استابلایزر ) سه فاز ۱۰۰ کیلو ولت آمپر, ۳/۳۰ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت GREEN DOT هند GD -3P-100K-I.

۸۰.استابیلایزر ( استابلایزر ) سه فاز ۱۵۰ کیلو ولت آمپر, ۲/۲۲۷ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت گرین دات هند GD -3P-150K-I.

۸۱.استابیلایزر ( استابلایزر ) سه فاز ۲۰۰ کیلو ولت آمپر, ۳۰۳ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت GREEN DOT هند GD -3P-200K-I.

۸۲.استابیلایزر ( استابلایزر ) سه فاز ۳۰۰ کیلو ولت آمپر,۵/۴۵۴ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت گیرین دات هند GD -3P-300K-I.

۸۳.استابیلایزر ( استابلایزر ) سه فاز ۴۰۰ کیلو ولت آمپر, ۶۰۶ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت GREEN DOT هند GD -3P-400K-I.

۸۴.استابیلایزر ( استابلایزر ) سه فاز۵۰۰ کیلو ولت آمپر,۵/۷۵۷ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت گرین دات هند GD-3P-500K-I.

*شایان ذکر است, استابیلایزرها شامل ۱ سال گارانتی و خدمات پس از فروش می‎باشند. *

 کارشناس فنی فروش ( داخلی ۲۰۷ )

تلفن : ۹۹~۳۶۶۱۴۶۹۰

موبایل : ۰۹۳۹۳۱۱۸۸۳۴

RE207@RADELECT.COM

آدرس: تهران، میدان امام خمینی، خیابان فردوسی، پلاک ۲۹، راد الکتریک

خواهشمند است در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه فرمایید.

WWW.RADELECT.COM

WWW.RADELECT.IR

با عضویت در کانال رسمی راد الکتریک از محصولات جدید و اخبار علمی با خبر شوید.

لینک کانال : https://telegram.me/joinchat/BRadcDzXwfjSnloNrR8mYA

 شماره تلگرام: ۰۹۰۳۳۹۱۰۰۷۱

استابیلایزرGOLDSTAR,استابلایزر گلداستار,استبلیزر گلدستار, استبیلیزر ال جی LG ، تثبیت کننده ولتاژ GOLD STAR , ثبیت کننده برق گلد استار , تقویت کننده ولتاژ امگا , تقویت کننده برق OMEGA , کاهنده ولتاژ دلتا , کاهنده برق DELTA , افزاینده ولتاژ ماتسوشیتا استاول , افزاینده برق MATSUSHITA STAVOL , محافظ شیماتسو , محافظ ولتاژ SHIMATSU , محافظ برق یاسکاوا , استابلایزر واریابلیYASKAWA , استابلایزر سروموتوری تویو , استابلایزر واریاکی TOYO , استابلایزر چیست؟, ترانس تقویت کننده GOLDSTAR , تثبیت کننده ولتاژ چیست؟ , نماینده فروش استابلایزر گلداستار , فروش استابلایزر گلدستار , قیمت استابلایزر ال جی LG , تفاوت استابلایزر با محافظ GOLD STAR , فرق بینups و استابلایزر چیست؟ , عرضه کننده یو پی اس و استابلایزر گلد استار , قیمت دستگاه تثبیت کننده ولتاژ امگا , مدار تثبیت کننده ولتاژ AC دلتا , مدار تثبیت کننده ولتاژ DC ماتسوشیتا استاول , تنظیم کننده ولتاژ OMEGA , آی سی رگولاتور DELTA ,مکان

امتیاز آگهی شما


بالا