برای تجربه بهتر لطفا مرورگر خود را به گوگل کروم، فایرفاکس، اپرا و یا اینترنت اکسپلورر تغییر دهید
  • فروش انواع Infineon

توضیحات

تاریخ : ۱۳۹۸-۱۱-۲۶
آدرس وب سایت : نمایش وبسایت
مکان : تهران-لاله زار جنوبی –پایین تر از کوچه ترابی گودرزی - پاساژ جهان الکتریک پلاک9

Infineon(Eupec)

– Germany Module

s(diode/diode,

thyristor/thyristor,

thyristor/diode,

diode/thyristor) IPMs IGBT

modules and

drivers Diode Bridges Disc

Type diyotes Thyristors

۲ED300C17-S ROHS

۲ED300C17-ST ROHS

۲PS0200R12KS4-2G

۲PS0200R17DLC-2G

۲PS0300R12DLC-2G

۲PS0300R12DLC-3G

۲PS0300R12KS4-2G

۲PS0300R12KS4-3G

۲PS0300R17DLC-2G

۲PS0300R17DLC-3G

۲PS0400R06KE3-2G

۲PS0400R12DLC-2G

۲PS0400R12DLC-4G

۲PS0400R12KE3-2G

۲PS0400R12KS4-2G

۲PS0400R12KS4-4G

۲PS0400R17DLC-2G

۲PS0400R17DLC-4G

۲PS0400R17KE3-2G

۲PS0450R12DLC-3G

۲PS0450R12KS4-3G

۲PS0450R12KT3-3G

۲PS0450R17DLC-3G

۲PS0600R06KE3-3G

۲PS0600R12DLC-2G

۲PS0600R12DLC-3G

۲PS0600R12DLC-3W-ENG

۲PS0600R12DLC-4G

۲PS0600R12DLC-4W01-HGW-G

۲PS0600R12KE3-2G

۲PS0600R12KE3-3G

۲PS0600R12KS4-2G

۲PS0600R12KS4-3G

۲PS0600R12KS4-4G

۲PS0600R12KT3-3G

۲PS0600R12KT3-4G

۲PS0600R17DLC-3G

۲PS0600R17DLC-4G

۲PS0600R17KE3-2G

۲PS0600R17KE3-3G

۲PS0800R06KE3-2G

۲PS0800R06KE3-4G

۲PS0800R12DLC-4G

۲PS0800R12DLC-4G01

۲PS0800R12DLC-4W01

۲PS0800R12KE3-2G

۲PS0800R12KE3-2G06

۲PS0800R12KE3-2W

۲PS0800R12KE3-4G

۲PS0800R17DLC-4G

۲PS0800R17KE3-4G

۲PS0900R06KE3-3G

۲PS0900R12DLC-3G

۲PS0900R12DLC-3W-ENG

۲PS0900R12KE3-3G

۲PS0900R12KS4-3G

۲PS0900R12KT3-3G

۲PS0900R17KE3-3G

۲PS1200R06KE3-3G

۲PS1200R06KE3-4G

۲PS1200R12DLC-4G

۲PS1200R12KE3-3G

۲PS1200R12KE3-3G02

۲PS1200R12KE3-3W

۲PS1200R12KE3-4G

۲PS1200R12KS4-4G

۲PS1200R12KS4-4G-HGW-Hou

۲PS1200R12KS4-4G-V

۲PS1200R12KT3-3G

۲PS1200R12KT3-4G

۲PS1200R17KE3-4G

۲PS1200R17KS4-4G-V

۲PS1600R06KE3-4G

۲PS1600R12KE3-4G

۲PS1600R12KT3-4G

۴PS0100R12KS4-3G

۶PS0100R12DLC-3G

۶PS0100R12KS4-3G

۶PS0100R17DLC-3G

۶PS0150R12DLC-3G

۶PS0150R12KS4-3G

۶PS0200R06KE3-3G

۶PS0200R12DLC-3G

۶PS0200R12KE3-3G

۶PS0200R12KS4-3G

۶PS0200R12KS4-3W

۶PS0200R17DLC-3G

۶PS0300R06KE3-3G

۶PS0300R12DLC-3G

۶PS0300R12DLC-3G-D1

۶PS0300R12KE3-3G

۶PS0300R12KE3-3G02

۶PS0300R12KS4-3G

۶PS0300R12KS4-3W

۶PS0300R12KS4-3WAC

۶PS0300R17KE03-3W

۶PS0300R17KE3-3G

۶PS0400R06KE3-3G

۶PS0400R12KE3-3G

۶PS0400R12KE3-3G03

۶PS0400R12KE3-3G04

۶PS0400R12KE3-3G05

۶PS0400R12KE3-3G06-C3V

۶PS0400R12KE3-3G06-V

۶PS0400R12KT3-3G

B6I 500/800-220G-PSCOVB1

B6I 500/800-220G-PSCOVZ-

BSM100GAL120DLCK

BSM100GAL120DN2 C

BSM100GAR120DN2 C

BSM100GB120DLC

BSM100GB120DLCK

BSM100GB120DN2

BSM100GB170DL C-SERIE

BSM100GB170DLC

BSM100GB170DN2 C

BSM100GB60DLC

BSM100GD120DLC

BSM100GD120DN2

BSM100GD60DLC

BSM100GP60

BSM10GD120DN2

BSM10GD120DN2E3224

BSM10GP120

BSM10GP120_B9

BSM10GP60

BSM150GAL120DLC,C-SERIE

BSM150GAL120DN2 C

BSM150GAR120DN2,C-SERIE

BSM150GB120DLC

BSM150GB120DN2

BSM150GB120DN2_E3166c-Se

BSM150GB170DL,c-Serie

BSM150GB170DLC

BSM150GB170DN2

BSM150GB170DN2_E3166c-Se

BSM150GB60DLC

BSM150GD60DLC

BSM15GD120DLCE3224

BSM15GD120DN2

BSM15GD120DN2E3224

BSM15GP120

BSM15GP120_B2

BSM15GP60

BSM200GA120DLC C

BSM200GA120DLCS

BSM200GA120DN2

BSM200GA120DN2S

BSM200GA170DL C-SERIE

BSM200GA170DLC,C-SERIE

BSM200GA170DLS C-SERIE

BSM200GA170DN2,C-SERIE

BSM200GA170DN2S C

BSM200GAL120DLC,C-SERIE

BSM200GAL120DN2 C

BSM200GAL120DN2_S4ENG C

BSM200GAR120DN2 C

BSM200GAR120DN2_S4ENG C

BSM200GB120DLC

BSM200GB120DN2

BSM200GB120DN2_S4ENG C

BSM200GB170DL,c-Serie

BSM200GB170DLC

BSM200GB60DLC

BSM200GD60DLC

BSM20GD60DLC

BSM20GD60DLCE3224

BSM20GP60

BSM25GB120DN2

BSM25GD120DLCE3224

BSM25GD120DN2

BSM25GD120DN2E3224

BSM25GP120

BSM25GP120_B2

BSM300GA120DLC

BSM300GA120DLCS,C-SERIE

BSM300GA120DN2

BSM300GA120DN2S

BSM300GA170DL C

BSM300GA170DLC

BSM300GA170DLS

BSM300GA170DN2

BSM300GA170DN2_E3166c-Se

BSM300GA170DN2S,C-SERIE

BSM300GAL120DLC

BSM300GAR120DLC C-SERIE

BSM300GB120DLC

BSM300GB60DLC

BSM30GD60DLC

BSM30GD60DLCE3224

BSM30GP60

BSM30GP60_B2

BSM35GB120DN2

BSM35GD120DLCE3224

BSM35GD120DN2

BSM35GD120DN2E3224

BSM35GP120

BSM35GP120G

BSM400GA120DLC

BSM400GA120DLCS,C-SERIE

BSM400GA120DN2

BSM400GA120DN2S

BSM400GA170DL C

BSM400GA170DLC

BSM400GA170DLS

BSM50GAL120DN2

BSM50GB120DLC

BSM50GB120DN2

BSM50GB170DN2

BSM50GB60DLC

BSM50GD120DLC

BSM50GD120DN2

BSM50GD120DN2E3226

BSM50GD120DN2G

BSM50GD170DL

BSM50GD60DLC

BSM50GD60DLCE3226

BSM50GP120

BSM50GP60

BSM50GP60_B2

BSM50GP60G

BSM50GX120DN2

BSM600GA120DLC,C-SERIE

BSM600GA120DLCS,C-SERIE

BSM75GAL120DN2

BSM75GAR120DN2

BSM75GB120DLC

BSM75GB120DN2

BSM75GB120DN2_E3223c-Se

BSM75GB170DN2

BSM75GB60DLC

BSM75GD120DLC

BSM75GD120DN2

BSM75GD60DLC

BSM75GP60

BYM200B170DN2,C-SERIE

BYM300A120DN2

BYM300A170DN2,C-SERIE

BYM300B170DN2,C-SERIE

BYM600A170DN2

CLIPCLAMP EASY2

DD1200S33K2C

DD1200S33KL2C_B5

DD200S33K2C

DD200S65K1

DD400S17K4C

DD400S17K6C_B2

DD400S33K2C

DD400S33KL2C

DD400S65K1

DD600S16K4

DD600S17K3_B2

DD600S65K1

DD800S17K3_B2

DD800S17K6C_B2

DD800S33K2C

DD900S17K6C_B2

DDB2U30N08VR

DDB6U100N16R

DDB6U100N16RR

DDB6U104N16RR

DDB6U104N18RR

DDB6U134N16RR

DDB6U144N16R

DDB6U145N16L

DDB6U205N16L

DDB6U25N16VR

DDB6U30N08VR

DDB6U40N16XR

DDB6U50N08XR

DDB6U75N16YR

DDB6U84N16RR

DDB6U85N16L

DF200R12KE3,C-SERIE

DF300R12KE3

DF400R12KE3,C-SERIE

DZ2400S17K6C_B2

DZ3600S17K3_B2

DZ800S17K3 C

F4-100R06KL4

F4-100R12KS4

F4-150R06KL4

F4-150R12KS4

F4-200R06KL4

F4-25R12NS4

F4-25R12YT3_B5

F4-30R06W1E3

F4-35R12NS4

F4-400R12KS4_B2

F4-50R06W1E3

F4-50R12KS4

F4-50R12MS4

F4-75R06W1E3

F4-75R12KS4

F4-75R12MS4

FB10R06KL4

FB10R06KL4G

FB10R06KL4G_B1

FB10R06VE3ENG

FB10R06W1E3

FB15R06KL4

FB15R06KL4_B1

FB15R06VE3ENG

FB15R06W1E3

FB20R06KL4

FB20R06KL4_B1

FB20R06W1E3

FB20R06XE3

FB20R06YE3_B1ENG

FB30R06W1E3

FB6R06VE3ENG

FD1200R17KE3-K

FD1200R17KE3-K_B2

FD1600/1200R17KF6C_B2

FD200R12KE3

FD200R65KF1-K

FD300R12KE3

FD300R12KS4_B5

FD400R12KE3 C

FD400R12KE3_B5

FD400R16KF4

FD400R33KF2C

FD400R33KF2C-K

FD400R65KF1-K

FD401R17KF6C_B2

FD600R12KF4

FD600R16KF4

FD600R17KE3_B2

FD600R17KF6C_B2

FD800R17KE3_B2

FD800R17KF6C_B2

FD800R33KF2C

FD800R33KF2C-K

FD800R33KL2C-K_B5

FF1000R17IE4

FF100R12KS4

FF100R12YT3

FF1200R12KE3

FF1200R17KE3

FF1200R17KE3_B2

FF150R12KE3_B8

FF150R12KE3G

FF150R12KE3G_B2,c-Serie

FF150R12KS4

FF150R12KS4_B2,c-Serie

FF150R12KT3G

FF150R12ME3G

FF150R12MS4G

FF150R12YT3

FF150R17ME3G

FF200R06KE3

FF200R06YE3ENG

FF200R12KE3

FF200R12KE3_B2,c-Serie

FF200R12KS4

FF200R12KT3

FF200R17KE3

FF200R17KE3_S4 C

FF200R33KF2C

FF225R12ME3

FF225R12MS4

FF225R17ME3

FF300R06KE3

FF300R06KE3_B2 C

FF300R12KE3

FF300R12KE3_B2

FF300R12KS4

FF300R12KT3

FF300R12KT3_E

FF300R12ME3

FF300R12MS4

FF300R17KE3

FF300R17KE3_S4 C

FF300R17ME3

FF400R06KE3

FF400R12KE3

FF400R12KE3_B2

FF400R12KF4

FF400R12KL4C

FF400R12KT3

FF400R16KF4

FF400R17KE3_B2

FF400R17KF4

FF400R17KF6C_B2

FF400R33KF2C

FF401R17KF6C_B2

FF450R12ME3

FF450R17ME3

FF600R12KE3

FF600R12KF4

FF600R12KL4C

FF600R16KF4

FF600R17KE3

FF600R17KE3_B2

FF600R17KF6C_B2

FF650R17IE4

FF75R12YT3

FF800R12KE3

FF800R12KF4

FF800R12KL4C

FF800R17KE3

FF800R17KE3_B2

FF800R17KF6C_B2

FP06R12W1T4_B3

FP100R06KE3

FP10R06KL4

FP10R06KL4_B3

FP10R06W1E3

FP10R06YE3

FP10R06YE3_B4

FP10R12KE3

FP10R12NT3

FP10R12W1T3

FP10R12W1T4_B3

FP10R12YT3

FP10R12YT3_B4

FP15R06KL4

FP15R06W1E3

FP15R06YE3

FP15R06YE3_B4

FP15R12KE3

FP15R12KE3G

FP15R12KS4C

FP15R12KT3

FP15R12NT3

FP15R12W1T3

FP15R12W1T4_B3

FP15R12YT3

FP20R06KL4

FP20R06W1E3

FP20R06YE3

FP20R06YE3_B4

FP25R12KE3

FP25R12KS4C

FP25R12KT3

FP25R12W2T4

FP30R06KE3

FP30R06W1E3

FP30R06YE3

FP30R06YE3_B4

FP35R12W2T4

FP40R12KE3

FP40R12KE3G

FP40R12KT3

FP40R12KT3G

FP50R06KE3

FP50R06KE3G

FP50R12KE3

FP50R12KS4C

FP50R12KT3

FP75R06KE3

FP75R12KE3

FP75R12KT3

FS100R06KE3

FS100R12KE3

FS100R12KE3_B3

FS100R12KS4

FS100R12KT3

FS100R17KE3

FS10R06VE3

FS10R06VE3_B2

FS10R06VL4_B2

FS10R06XL4

FS10R12VT3

FS10R12YE3

FS10R12YT3

FS150R06KE3

FS150R06KL4_B4

FS150R12KE3

FS150R12KE3G

FS150R12KT3

FS150R17KE3G

FS15R06VE3

FS15R06VE3_B2

FS15R06VL4_B2

FS15R06XE3

FS15R06XL4

FS15R12VT3

FS15R12YT3

FS200R06KE3

FS20R06VE3

FS20R06VE3_B2

FS20R06W1E3

FS20R06XE3

FS20R06XL4

FS225R12KE3

FS225R17KE3

FS25R12KE3G

FS25R12KT3

FS25R12NT3

FS25R12W1T4

FS25R12YT3

FS300R12KE3

FS300R17KE3

FS30R06VE3

FS30R06W1E3

FS30R06XE3

FS30R06XL4

FS35R12KE3G

FS35R12KT3

FS35R12NT3

FS35R12W1T4

FS35R12YT3

FS450R12KE3

FS450R17KE3

FS50R06KE3

FS50R06W1E3

FS50R06YE3

FS50R06YL4

FS50R12KE3

FS50R12KT3

FS50R17KE3_B17

FS6R06VE3_B2

FS75R06KE3

FS75R12KE3

FS75R12KE3_B3

FS75R12KE3G

FS75R12KS4

FS75R12KT3

FS75R12KT3G

FS75R17KE3

FT150R12KE3_B5

FT150R12KE3G_B4

FZ1000R16KF4

FZ1000R33HE3_ENG

FZ1000R33HL3

FZ1050R12KF4

FZ1200R12KE3

FZ1200R12KF4

FZ1200R12KL4C

FZ1200R16KF4

FZ1200R17KE3

FZ1200R17KE3_B2

FZ1200R17KF4

FZ1200R17KF6C_B2

FZ1200R33KF2C

FZ1200R33KL2C

FZ1200R33KL2C_B5

FZ1500R33HL3

FZ1600R12KE3

FZ1600R12KF4

FZ1600R12KL4C

FZ1600R17KE3

FZ1600R17KE3_B2

FZ1600R17KF6C_B2

FZ1800R12KF4

FZ1800R12KL4C

FZ1800R16KF4

FZ1800R17KE3_B2

FZ1800R17KF4

FZ1800R17KF6C_B2

FZ200R65KF1

FZ2400R12KE3

FZ2400R12KE3_B9

FZ2400R12KF4

FZ2400R12KL4C

FZ2400R17KE3

FZ2400R17KE3_B2

FZ2400R17KE3_B9

FZ2400R17KF6C_B2

FZ300R12KE3B1G C-SERIE

FZ300R12KE3G

FZ3600R12KE3

FZ3600R17KE3

FZ400R12KE3

FZ400R12KE3B1,C-SERIE

FZ400R12KS4

FZ400R17KE3

FZ400R17KE3_S4 C

FZ400R33KL2C_B5

FZ400R65KF1

FZ600R12KE3

FZ600R12KE3B1,C-SERIE

FZ600R12KS4

FZ600R17KE3

FZ600R17KE3_S4 C

FZ600R65KF1

FZ800R12KE3

FZ800R12KF4

FZ800R12KL4C

FZ800R12KS4_B2

FZ800R16KF4

FZ800R17KF6C_B2

FZ800R33KF2C

FZ800R33KL2C

FZ800R33KL2C_B5

SCREWCLAMP EASY1

SCREWCLAMP EASY2

SCREWCLAMP EASY750

TDB6HK124N16RR

TDB6HK135N16LOF

TDB6HK165N16LOF

TDB6HK95N16LOF

TTB6C135N16LOF

TTB6C165N16LOF

TTB6C95N16LOF

TTW3C115N16LOF

TTW3C145N16LOF

TTW3C85N16LOF

۰۶۸۲۳۷ T298N14TOF

۰۸۳۳۶۵ (TD142N14/20KOF)

۰۸۳۳۶۶ (DT142N20/14KOF)

۱۰۴X125DC044 (TT170N14KO

۱۲۰۸۶۸-DT142N (DT142N14K

۱۲-۸۰۱۱۷۲-۰۰ (TT251N16KO

۱۴۶A083-2A

۱۶۳۳۶۳.۰۱ (TD250N18/28KO

۱۹۲۶۹۷-TT104N (TT104N15K

۱۹۲۶۹۸-TT170N (TT170N16K

۱۹۲۶۹۹-TT210N (TT210N16K

۱۹۲۷۳۸ (TT61N16KOF-B2-IG

۲۴۸۷۰-۷۰۳-۰۱ T618N14TOF

۲۴۸۷۰-۷۰۴-۰۱ T588N16TOF

۲۴۸۷۰-۷۰۶-۰۱ T649N16TOF

۲۴۸۷۰-۷۰۷-۰۲ T1509N16TOF

۲۷۹۰۷-۳۴۵۳۲ (DD46S12K-A)

۲۷۹۰۷-۳۴۵۳۳ (DD171N16K)

۲۷۹۰۷-۳۴۵۳۴ DD260N16K

۴۰۳۷۰-۲۱۰-۰۲-TT92N (TT92

۴۰۳۷۰-۲۱۱-۰۱-TT104N (TT1

۴۰۳۷۰-۲۱۱-۰۲-TT104N (TT1

۴۰۳۷۰-۲۱۱-۰۳-TT104N (TT1

۴۰۳۷۰-۲۱۲-۰۱-TT162N (TT1

۴۰۳۷۰-۲۱۲-۰۲-TT162N (TT1

۴۰۳۷۰-۲۱۲-۰۳-TT162N (TT1

۵P50-0409 (TT61N14KOFS01

۵P50-0410 (TT92N14KOF)

۷۰۱۸۱۹-۲۰۵AW (TT162N14KO

A158S12TBF

A358S10TDF

A358S12TBF

A438S12TDF

AD116S10KBC

AD116S10KDC

AD116S10KDF

AD180S10KBC

AD180S12KBF

AD180S12KCF

AD180S12KDC

AD220S12KDF

AD60F10KAC

AD60F10KBC

AD60F12KDC

AD96S08KAF

AD96S11KAC

AD96S12KBC

AD96S12KBF

AD96S12KDF

BISCR10012X (TT92N12KOF)

BISCR13212X (TT142N12KOF

BISCR5012X (TT61N12KOF)

BStT68L213 (T1601N32TOF)

BSTT68L213 T1601N32TOF

D101S12B

D101S14B

D1029N18T

D1029N20T

D1029N22T

D1029N24T

D1029N26T

D1030N18T

D1030N20T

D1030N22T

D1030N26T

D1031SH45T

D1049N12T

D1049N12T VF

D1049N14T

D1049N16T

D1049N18T

D1049N18T VF

D1069N36T

D1069N40T

D1069N42T

D1069N44T

D1121SH45T

D1131SH65T

D1169S20T

D1169S25T

D1170S20T

D1170S25T

D121K08B

D121K12B

D121K18B

D121K20B

D121N06B

D121N08B

D121N12B

D121N14B

D121N16B

D121N18B

D121N20B

D121N20B PR

D126A44C

D126A44CS1

D126A45C

D126A45CS1

D126B44CS1

D126B45C

D126B45CS1

D1331SH45T

D1381S45T

D138S09T

D1408S25T

D1408S25TS1

D1461S45T

D1461S45T SSIS62F250

D1479S25T

D1481N58T

D1481N60T

D1481N62T

D1481N65T

D1481N68T

D1509N40T

D1509N44T

D1709N20T

D1709N24T

D170S25BS1

D170S25C

D170U25C

D1800N32T

D1800N32T VT

D1800N36T

D1800N36TS02

D1800N40T

D1800N40TS01

D1800N44T

D1800N48T

D1800N48T PR HLB

D1809N30T

D1809N30T IS

D1809N30TS3

D1809N32T

D1809N36T

D1809N36T VF

D1809N36T VF 101

D1809N40T

D1809N40T VF 131

D1809N40T VF PR

D1809N42T

D1809N43T

D1809N43T 3 VF PR

D1809N43T VF

D1809N44T

D1809N44T PR

D1809N44T VF

D1809N44TS04

D1809N44TS05

D1809N46T

D1809N46T PR

D1809N48T

D1809N48T VF PR

D188S10T

D188S12T

D188S14T

D1961SH45T

D211S12B

D211S14B

D211S14E

D211U14Bمکان

امتیاز آگهی شما


بالا