برای تجربه بهتر لطفا مرورگر خود را به گوگل کروم، فایرفاکس، اپرا و یا اینترنت اکسپلورر تغییر دهید
عکس پروفایل

فن تابلویی EBM PAPST ، فن AC ای بی ام پاپ ست ، فن DC سان آیس

  • فن تابلویی EBM PAPST ، فن AC ای بی ام پاپ ست ، فن DC سان آیس

توضیحات

تاریخ : ۱۳۹۸-۰۵-۳۱
مکان : تهران، میدان امام خمینی، خیابان فردوسی، پلاک 29، رادالکتریک

شرکت فنی و مهندسی راد الکتریک نماینده انحصاری محصولات شرکت ADDA تایوان، توزیع کننده محصولات شرکت هایSAN ACE ژاپن EBMPAPSTآلمان و COMMONWEALTH تایوان در ایران، آمادگی خود را جهت ارائه انواع فن در ابعاد و ولتاژهای مختلف اعلام می‎دارد:

فن۱۱۰V AC بلبرینگی ( BALL BEARING ) :

۱.فن بلبرینگی ۲۵×۸۰×۸۰ با ولتاژ ۱۱۰ ولت AC شرکت آدا تایوان.

۲.فن بلبرینگی ۳۸×۱۲۰×۱۲۰ با ولتاژ ۱۱۰ ولت AC شرکت ADDA تایوان.

۳.فن بلبرینگی ۵۰×۱۵۰×۱۵۰ با ولتاژ ۱۱۰ ولت AC شرکت ادا تایوان.

۴.فن بلبرینگی ۶۰×۲۰۰×۲۰۰ با ولتاژ ۱۱۰ ولت AC شرکت ADDA تایوان.

۵.فن بلبرینگی ۶۰×۲۲۰×۲۲۰ با ولتاژ ۱۱۰ ولت AC شرکت آدا تایوان.

فن ۶V DC بلبرینگی ( BALL BEARING ) :

۶.فن بلبرینگی ۲۵×۸۰×۸۰ با ولتاژ ۶ ولت DC شرکت آدا تایوان.

۷.فن بلبرینگی ۳۸×۱۲۰×۱۲۰ با ولتاژ ۶ ولت DC شرکت ADDA تایوان.

۸.فن بلبرینگی ۵۰×۱۵۰×۱۵۰ با ولتاژ ۶ ولت DC شرکت آدا تایوان.

۹.فن بلبرینگی ۶۰×۲۰۰×۲۰۰ با ولتاژ ۶ ولت DC شرکت ADDA تایوان.

۱۰.فن بلبرینگی ۶۰×۲۲۰×۲۲۰ با ولتاژ ۶ ولت DC شرکت ادا تایوان.

فن۱۱۰V AC بوشی :

۱۱.فن بوشی ۲۵×۸۰×۸۰ با ولتاژ ۱۱۰ ولت AC شرکت آدا تایوان.

۱۲.فن بوشی ۳۸×۱۲۰×۱۲۰ با ولتاژ ۱۱۰ ولت AC شرکت ADDA تایوان.

۱۳.فن بوشی ۵۰×۱۵۰×۱۵۰ با ولتاژ ۱۱۰ ولت AC شرکت ادا تایوان.

۱۴.فن بوشی ۶۰×۲۰۰×۲۰۰ با ولتاژ ۱۱۰ ولت AC شرکت ADDA تایوان.

۱۵.فن بوشی ۶۰×۲۲۰×۲۲۰ با ولتاژ ۱۱۰ ولت AC شرکت آدا تایوان.

فن DC 6V بوشی :

۱۶.فن بوشی ۲۵×۸۰×۸۰ با ولتاژ ۶ ولت DC شرکت آدا تایوان.

۱۷.فن بوشی ۳۸×۱۲۰×۱۲۰ با ولتاژ ۶ ولت DC شرکت ADDA تایوان.

۱۸.فن بوشی ۵۰×۱۵۰×۱۵۰ با ولتاژ ۶ ولت DC شرکت آدا تایوان.

۱۹.فن بوشی ۶۰×۲۰۰×۲۰۰ با ولتاژ ۶ ولت DC شرکت ADDA تایوان.

۲۰.فن بوشی ۶۰×۲۲۰×۲۲۰ با ولتاژ ۶ ولت DC شرکت آدا تایوان.

فن۲۲۰V AC بلبرینگی ( BALL BEARING ) :

۲۱.فن بلبرینگی ۲۵×۸۰×۸۰ با ولتاژ ۲۲۰ ولت AC شرکت ای بی ام پاپ ست آلمان.

۲۲.فن بلبرینگی ۳۸×۱۲۰×۱۲۰ با ولتاژ ۲۲۰ ولت AC شرکت EBM PAPST آلمان.

۲۳.فن بلبرینگی ۵۰×۱۵۰×۱۵۰ با ولتاژ ۲۲۰ ولت AC شرکت ای بی ام پاپ ست آلمان.

۲۴.فن بلبرینگی ۶۰×۲۰۰×۲۰۰ با ولتاژ ۲۲۰ ولت AC شرکت EBM PAPST آلمان.

۲۵.فن بلبرینگی ۶۰×۲۲۰×۲۲۰ با ولتاژ ۲۲۰ ولت AC شرکت ای بی ام پاپ ست آلمان.

فن DC 12Vبلبرینگی ( BALL BEARING ) :

۲۶.فن بلبرینگی ۲۵×۸۰×۸۰ با ولتاژ ۱۲ ولت DC شرکت ای بی ام پاپ ست آلمان.

۲۷.فن بلبرینگی ۳۸×۱۲۰×۱۲۰ با ولتاژ ۱۲ ولت DC شرکت EBM PAPST آلمان.

۲۸.فن بلبرینگی ۵۰×۱۵۰×۱۵۰ با ولتاژ۱۲ ولت DC شرکت ای بی ام پاپ ست آلمان.

۲۹.فن بلبرینگی ۶۰×۲۰۰×۲۰۰ با ولتاژ ۱۲ ولت DC شرکت EBM PAPST آلمان.

۳۰.فن بلبرینگی ۶۰×۲۲۰×۲۲۰ با ولتاژ ۱۲ ولت DC شرکت ای بی ام پاپ ست آلمان.

فن۳۸۰V AC بوشی :

۳۱.فن بوشی ۲۵×۸۰×۸۰ با ولتاژ ۳۸۰ ولت AC شرکت ای بی ام پاپ ست آلمان.

۳۲.فن بوشی ۳۸×۱۲۰×۱۲۰ با ولتاژ ۳۸۰ ولت AC شرکت EBM PAPST آلمان.

۳۳.فن بوشی ۵۰×۱۵۰×۱۵۰ با ولتاژ ۳۸۰ ولت AC شرکت ای بی ام پاپ ست آلمان.

۳۴.فن بوشی ۶۰×۲۰۰×۲۰۰ با ولتاژ ۳۸۰ ولت AC شرکت EBM PAPST آلمان.

۳۵.فن بوشی ۶۰×۲۲۰×۲۲۰ با ولتاژ ۳۸۰ ولت AC شرکت ای بی ام پاپ ست آلمان.

فن DC 24V بوشی :

۳۶.فن بوشی ۲۵×۸۰×۸۰ با ولتاژ ۲۴ ولت DC شرکت ای بی ام پاپ ست آلمان.

۳۷.فن بوشی ۳۸×۱۲۰×۱۲۰ با ولتاژ ۲۴ ولت DC شرکت EBM PAPST آلمان.

۳۸.فن بوشی ۵۰×۱۵۰×۱۵۰ با ولتاژ ۲۴ ولت DC شرکت ای بی ام پاپ ست آلمان.

۳۹.فن بوشی ۶۰×۲۰۰×۲۰۰ با ولتاژ ۲۴ ولت DC شرکت EBM PAPST آلمان.

۴۰.فن بوشی ۶۰×۲۲۰×۲۲۰ با ولتاژ ۲۴ ولت DC شرکت ای بی ام پاپ ست آلمان.

فن۳۸۰V AC بلبرینگی ( BALL BEARING ) :

۴۱.فن بلبرینگی ۲۵×۸۰×۸۰ با ولتاژ ۳۸۰ ولت AC شرکت سان ایس ژاپن.

۴۲.فن بلبرینگی ۳۸×۱۲۰×۱۲۰ با ولتاژ ۳۸۰ ولت AC شرکت SUN ACE ژاپن.

۴۳.فن بلبرینگی ۵۰×۱۵۰×۱۵۰ با ولتاژ ۳۸۰ ولت AC شرکت سان ایس ژاپن.

۴۴.فن بلبرینگی ۶۰×۲۰۰×۲۰۰ با ولتاژ ۳۸۰ ولت AC شرکت SUN ACE ژاپن.

۴۵.فن بلبرینگی ۶۰×۲۲۰×۲۲۰ با ولتاژ ۳۸۰ ولت AC شرکت سان ایس ژاپن.

فن DC 24Vبلبرینگی ( BALL BEARING ) :

۴۶.فن بلبرینگی ۲۵×۸۰×۸۰ با ولتاژ ۲۴ ولت DC شرکت سان ایس ژاپن.

۴۷.فن بلبرینگی ۳۸×۱۲۰×۱۲۰ با ولتاژ ۲۴ ولت DC شرکت SUN ACE ژاپن.

۴۸.فن بلبرینگی ۵۰×۱۵۰×۱۵۰ با ولتاژ ۲۴ ولت DC شرکت سان ایس ژاپن.

۴۹.فن بلبرینگی ۶۰×۲۰۰×۲۰۰ با ولتاژ ۲۴ ولت DC شرکت SUN ACE ژاپن.

۵۰.فن بلبرینگی ۶۰×۲۲۰×۲۲۰ با ولتاژ ۲۴ ولت DC شرکت سان ایس ژاپن.

فن۳۸۰V AC بوشی :

۵۱.فن بوشی ۲۵×۸۰×۸۰ با ولتاژ ۳۸۰ ولت AC شرکت سان ایس ژاپن.

۵۲.فن بوشی ۳۸×۱۲۰×۱۲۰ با ولتاژ ۳۸۰ ولت AC شرکت SUN ACE ژاپن.

۵۳.فن بوشی ۵۰×۱۵۰×۱۵۰ با ولتاژ ۳۸۰ ولت AC شرکت سان ایس ژاپن.

۵۴.فن بوشی ۶۰×۲۰۰×۲۰۰ با ولتاژ ۳۸۰ ولت AC شرکت SUN ACE ژاپن.

۵۵.فن بوشی ۶۰×۲۲۰×۲۲۰ با ولتاژ ۳۸۰ ولت AC شرکت سان ایس ژاپن.

فن DC 24V بوشی :

۵۶.فن بوشی ۲۵×۸۰×۸۰ با ولتاژ ۲۴ ولت DC شرکت سان ایس ژاپن.

۵۷.فن بوشی ۳۸×۱۲۰×۱۲۰ با ولتاژ ۲۴ ولت DC شرکت SUN ACE ژاپن.

۵۸.فن بوشی ۵۰×۱۵۰×۱۵۰ با ولتاژ ۲۴ ولت DC شرکت سان ایس ژاپن.

۵۹.فن بوشی ۶۰×۲۰۰×۲۰۰ با ولتاژ ۲۴ ولت DC شرکت SUN ACE ژاپن.

۶۰.فن بوشی ۶۰×۲۲۰×۲۲۰ با ولتاژ ۲۴ ولت DC شرکت سان ایس ژاپن.

فنAC 220V بلبرینگی ( BALL BEARING ) :

۶۱.فن بلبرینگی ۲۵×۸۰×۸۰ با ولتاژ ۲۲۰ ولت AC شرکت کامنولت تایوان.

۶۲.فن بلبرینگی ۳۸×۱۲۰×۱۲۰ با ولتاژ ۲۲۰ ولت AC شرکت COMMONWEALTH تایوان.

۶۳.فن بلبرینگی ۵۰×۱۵۰×۱۵۰ با ولتاژ ۲۲۰ ولت AC شرکت کامنولت تایوان.

۶۴.فن بلبرینگی ۶۰×۲۰۰×۲۰۰ با ولتاژ ۲۲۰ ولت AC شرکت COMMONWEALTH تایوان.

۶۵.فن بلبرینگی ۶۰×۲۲۰×۲۲۰ با ولتاژ ۲۲۰ ولت AC شرکت کامنولت تایوان.

فن ۱۲V DC بلبرینگی ( BALL BEARING ) :

۶۶.فن بلبرینگی ۲۵×۸۰×۸۰ با ولتاژ ۱۲ ولت DC شرکت کامنولت تایوان.

۶۷.فن بلبرینگی ۳۸×۱۲۰×۱۲۰ با ولتاژ ۱۲ ولت DC شرکت COMMONWEALTH تایوان.

۶۸.فن بلبرینگی ۵۰×۱۵۰×۱۵۰ با ولتاژ ۱۲ ولت DC شرکت کامنولت تایوان.

۶۹.فن بلبرینگی ۶۰×۲۰۰×۲۰۰ با ولتاژ ۱۲ ولت DC شرکت COMMONWEALTH تایوان.

۷۰.فن بلبرینگی ۶۰×۲۲۰×۲۲۰ با ولتاژ ۱۲ ولت DC شرکت کامنولت تایوان.

فن ۲۲۰V AC بوشی :

۷۱.فن بوشی ۲۵×۸۰×۸۰ با ولتاژ ۲۲۰ ولت AC شرکت کامنولت تایوان.

۷۲.فن بوشی ۳۸×۱۲۰×۱۲۰ با ولتاژ ۲۲۰ ولت AC شرکت COMMONWEALTH تایوان.

۷۳.فن بوشی ۵۰×۱۵۰×۱۵۰ با ولتاژ ۲۲۰ ولت AC شرکت کامنولت تایوان.

۷۴.فن بوشی ۶۰×۲۰۰×۲۰۰ با ولتاژ ۲۲۰ ولت AC شرکت COMMONWEALTH تایوان.

۷۵.فن بوشی ۶۰×۲۲۰×۲۲۰ با ولتاژ ۲۲۰ ولت AC شرکت کامنولت تایوان.

فن DC 12V بوشی :

۷۶.فن بوشی ۲۵×۸۰×۸۰ با ولتاژ ۱۲ ولت DC شرکت کامنولت تایوان.

۷۷.فن بوشی ۳۸×۱۲۰×۱۲۰ با ولتاژ ۱۲ ولت DC شرکت COMMONWEALTH تایوان.

۷۸.فن بوشی ۵۰×۱۵۰×۱۵۰ با ولتاژ ۱۲ ولت DC شرکت کامنولت تایوان.

۷۹.فن بوشی ۶۰×۲۰۰×۲۰۰ با ولتاژ ۱۲ ولت DC شرکت COMMONWEALTH تایوان.

۸۰.فن بوشی ۶۰×۲۲۰×۲۲۰ با ولتاژ ۱۲ ولت DC شرکت کامنولت تایوان.

کارشناس فنی فروش ( داخلی ۲۰۵ )

تلفن : ۹۹~۳۶۶۱۴۶۹۰

موبایل : ۰۹۰۳۳۱۱۸۸۳۴

RE205@RADELECT.COM

آدرس: تهران، میدان امام خمینی، خیابان فردوسی، پلاک ۲۹، راد الکتریک

خواهشمند است در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه فرمایید.

WWW.RADELECT.COM

WWW.RADELECT.IR

با عضویت در کانال رسمی راد الکتریک از محصولات جدید و اخبار علمی با خبر شوید.

لینک کانال : https://telegram.me/joinchat/BRadcDzXwfjSnloNrR8mYA

شماره تلگرام: ۰۹۰۳۳۹۱۰۰۷۱

 فن تابلویی EBM PAPST ، فن AC ای بی ام پاپ ست ، فن DC سان آیس ، فن بوشی SAN ACE ، فن بلبرینگی ADDA ، فن ضد آب آدا ، فن ضد انفجار COMMONWEALTH ، فن ضد اسید کامنولت ، فن سانتریفیوژ EBM PAPST ، فن رادیکال ای بی ام پاپ ست ، فن آکسیال SAN ACE ، فن PVC سان آیس ، فن پلاستیکی ADDA ، فن فلزی آدا ، فن حرارتی COMMONWEALTH ، فن رک بلبرینگی ۷ پر EBM PAPST ، فن بوشی ۵ پر ای بی ام پاپ ست ، فن پر سرعت ۲۲۰ ولت سان آیس ، قیمت فن ۲۲۰ ولت SAN ACE ، خرید فن ADDA ، فن ۱۲ ولت دور بالا آدا ، فروش فن حلزونی COMMONWEALTH ، فن دور بالا کامنولت ، فروش فن تابلویی EBM PAPST ، خرید انواع فن ای بی ام پاپ ست ، هواکش تابلو برق سان آیس ، فن و فیلتر تابلوئی SAN ACE ، هیتر تابلوئی ADDA ، هیتر تابلویی آدا ، فیلتر فن COMMONWEALTH ، قیمت فن تابلو برق کامنولت ، هواکش سانتریفیوژ EBM PAPST ، فن سانتریفیوژ فوروارد ای بی ام پاپ ست ، قیمت فن سانتریفیوژ سان آیس ، قیمت هواکش سانتریفیوژ SAN ACE ، خرید فن سانتریفیوژ ADDA ، فن سانتریفیوژ کوچک آدا ، فن سانتریفیوژ مکنده COMMONWEALTH ، فن سانتریفیوژ چیست؟ ، قیمت هواکش کامنولت ، هواکش صنعتی EBM PAPST ، هواکش بی صدا ای بی ام پاپ ست ، فن سانتریفیوژ بکوارد سان آیس ،


مکان

امتیاز آگهی شما


بالا